Theo quy định về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thí sinh sẽ đăng ký thi trực tuyến (online) trên hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp tại đơn vị dự thi do Sở GD&ĐT quy định.