Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Quản Trị Kinh Doanh

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 1 NĂM 2022) Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg […]

Đọc tiếp