Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Sư Phạm Toán | Đại Học Sư Phạm TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 3934/QĐ-ĐHSP ngày 30/12/2020 […]

Đọc tiếp