Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983 347 134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 1 NĂM 2022) […]

Đọc tiếp